Coldfusion

Coldfusion

Adobe Coldfusion eğitimleri ile profesyonel web geliştirimcileri Coldfusion 9 ile dinamik, çeşitli veri kaynakları ile çalışabilen, interaktif web siteleri geliştirebilir.

Dilerseniz kendi isteğinize uygun bir Kurumsal Adobe Coldfusion eğitiminide sizin için oluşturabilir ve kurumunuzun ihtiyacı olan eğitimleri size özel olarak sunabiliriz. Yerinizde eğitim ve şartlar için lütfen bizimle iletişime geçin.

Coldfusion 9 Temel Eğitim

3 gün / Eğitmen Eşliğinde / Her öğrenciye 1 bilgisayar

Platform

Microsoft Windows Vista

Eğitim Tanımı

Adobe Coldfusion 9 Temel Eğimi dinamik web siteleri yaratmak ve web geliştirimcisi olmak isteyen kişiler içindir.

Hedef Kitle

Adobe Coldfusion ile uygulama geliştirmek isteyen geliştirimciler ile dinamik web uygulamarı yaratmak isteyen geliştirimciler

Önşartlar

 • Bu eğitime katılacak kişilerin Windows, Microsoft Office programlarını kullanabiliyor olmaları gereklidir.
 • Web sunucularının işleyişi hakkında temel bilgi
 • HTML etiketleri ve kullanımları hakkında bilgi
 • Temel SQL (Insert, Update, Delete, Select) komutları hakkında bilgi

Ders Akışı

 1. Derse Genel Bakış
  • Dersle ilgili
  • Ders hedefleri
  • Ders ön koşulları
  • Ders biçimi
 2. ColdFusion'a Giriş
  • Dinamic web sayfalarının avantajları
  • ColdFusion Markup Language'i (CFML) kullanmak
  • ColdFusion bileşenleri ve özellikleri
  • ColdFusion ortamını ayarlamak
  • Dreamweaver CS5 ile bir site yaratmak
  • Cfset ile yerel değişkenler yaratmak
  • Değişkenleri referans göstermek
  • Cfoutpu ile değişken değerlerini göstermek
  • Cfinclude etiketi ile dosyalar eklemek
  • Yorumlar yaratmak
 3. Veritabanı içeriğini yayınlamak
  • İlişkili veritabanlarını anlamak
  • Veri kaynaklarına bağlantı için veri tabanı sürücülerini kullanmak
  • Cfquery etiketini anlamak
  • ColdFusion yöneticisi olarak hata ayıklama
  • <cfoutput> kullanara veritabanı verisi görüntüleme
  • Diynamic Table aracını kullanmak
  • Sorgulardan dönen ek bilgiler
  • ColdFusion fonksiyonlarını kullanmak
 4. ColdFusion ile Form Oluşturmak
  • HTML formları ve form kontrollerini anlamak
  • Hata ayıklama çıktısını etkinleştirmek
  • Kendi başına gönderilebilen formlar
  • Cfif ve IsDefined() ile form gönderimini saptamak
  • Form değişkenlerini değerlendirmek
  • Cfparam etiketi
  • ColdDusion formlarına çevirim
  • CfSelect'i kullanmak
 5. Arama arayüzleri oluşturmak
  • Dinamik sorgularda form verisini kullanmak
  • Form verisini korumak
  • Dinamik SQL yaratmak
  • Çoklu arama kriteri kullanmak
  • Dinamik SQL ifadesi yaratmak
  • Metin aramayı kullanmak
  • Liste aramayı kullanmak
 6. Alt seviye erişim (Drill-Down) arayüzü oluşturmak
  • Dinamik URL parametrelerini kullanmak
  • Sorgu dizisi yaratmak
  • Dinamik URL parametreleri
  • Alt-seviye veri erişimi yaratmak
  • Alt-seviye veri erişim sayfası
 7. Yeni Veri Girişi
  • Insert FORM sayfası oluşlturmak
  • ColdFusion geçerliliğini kullanmak
  • İstemci taraflı geçerliliği kullanmak
  • Sunucu taraflı geçerliliği kullanmak
  • Özel geçerlilik yaratmak
  • Insert ACTION mantığını oluşturmak
  • INSERT ile Cfquery kullanmak
  • İşlem akışını Cflocation etiketi ile yönlendirmek
 8. Veri güncellemek
  • Bir Update FORM sayfası oluşturmak
  • Güncelleme için birincil anahtar sağlamak
  • Önceden doldurulmuş HTML formları
  • Cfquery ile Update mantığını oluşturmak
 9. Şablonları Yeniden Kullanmak
  • Kodu yeniden kullanmak
  • Özel etiketlerini kullanmak
  • Kullanıcı tanımlı fonksiyonları kullanmak
  • UDF'leri bulmak
  • ColdFusion bileşenleri
  • CFC'leri bulmak
 10. Uygulama Güvenliğini Sağlamak
  • ColdFusion giriş sihirbazını kullanmak
  • Giriş sayfalarını anlamak
  • Girişi özelleştirmek
  • Uygulama Framework'ünü kullanmak
  • Uygulama Etkinliklerini kullanmak
  • Uygulama Değişkenlerini kullanmak

Coldfusion 9 İleri Eğitim

3 gün / Eğitmen Eşliğinde / Her öğrenciye 1 bilgisayar

Platform

Microsoft Windows XP

Eğitim Tanımı

İleri düzey Coldfusion Eğitimi web geliştirimcilerin uygulamalarını yaratmak, yönetmek, ölçeklendirmek ve geliştirim sürecini hızlandırmasını amaçlamaktadır. Eğitimde Application Framework, karışık veriler ile çalışmak, Coldfusion Componentleri, Etiket yaratmak, .Net entegrasyonu, PDF dosyaları ile çalışmak, Adobe Livecycle formlarını güncellemek, Resimler ile çalışmak ve benzeri bir çok konu bulunmaktadır.

Hedef Kitle

Coldfusion ile geliştirdiği projeleri, bir sonraki adıma taşımak ve ölçeklendirmek isteyen geliştirimciler.

Önşartlar

 • Bu eğitime katılacak kişilerin Windows, Microsoft Office programlarını kullanabiliyor olmaları gereklidir.
 • Temel Adobe Coldfusion eğitimini tamamlamış yada benzer düzeyde deneyime sahip olmak
 • CFML etiketleri ve fonksiyonlarına hakim olmak
 • Temel SQL (Insert, Update, Delete, Select) komutları hakkında bilgi

Ders Akışı

 1. Derse Giriş
  • Ders metodolojisi ve biçimini öğrenmek
  • Ders hedelerini anlamak
  • Ders ön koşullarını anlamak
 2. Uygulamayı Yapılandırmak
  • Uygulama framework'ünü kullanmak
  • CFC söz dizimine giriş
  • Uygulama ayarlarını yapılandırmak
  • Uygulama etkinliklerini tutmak
  • Talep etkinliklerini tutmak
  • Paylaşılmış kapsam değişkenlerini kilitlemek
  • Oturum etkinliklerini tutmak
 3. Listelerde ve sorgularda değişiklik yapmak
  • Listeleri kullanmak
  • Sorgularda değişiklik yapmak
  • Veriyi özetlemek ve gruplamak
  • Hareket işlemi
  • Sorguyu sorgulamak
 4. Dizideki (Array) ve Yapıdaki Verilerde Değişiklik Yapmak
  • Array'ler kullanmak
  • Yapıları kullanmak
  • Dahili ColdFusion veri yapılarını kullanmak
  • Dinamik değerlendirme değişkenleri
  • Veri yapılarını birleştirmek
  • Veriye değer ve referansla ulaşmak
 5. ColdFusion Bileşenleri Oluşturmak
  • ColdFusion bileşenlerini değerlendirmek
  • Statik bir bileşen oluşturmak
  • Bileşenlerdeki fonksiyonları tanımlamak
  • Statik CFC metodlarını çağırmak
  • Kendi kendine oluşturulan CFC dokümantasyonunu kullanmak
  • CFC örneklerine devam etmek
  • Dahili bileşenler kullanmak
  • Inheriting metodları, özellikler ve bileşenler arasındaki veri
  • Bileşen metodlarına erişimi engellemek
 6. Hataları ve İstisnaları Tutmak
  • Hata tutmaya giriş (Erro Handling)
  • Uygulama hata mesajlarını özelleştirmek
  • Dene/yakala metodolojisini anlamak
  • İstisna yakalama framework'ünü öğrenmek
 7. Yeniden Kod Kullanımı
  • <cfscript> kullanarak kod yazmak
  • Özel etiketler yaratmak
  • Özet etiketleri içiçe koymak
  • JSP etiket kütüphanelerini kullanmak
  • Bir Java kütüphanesini çağırmak
 8. Flash Formları Yaratmak
  • Flash formlarını anlamak
  • Flash formlarının arayüzünü ayarlamak
  • Veri bağlamayı kullanmak
  • Dinamik öğelerle çalışmak
  • Form alanları için varsayılan değerler ayarlamak
  • ActionScript'le Flash formu etkileşimini genişletmek
  • <cfgrid>'i kullanmak
  • Form görünümünü kontrol etmek
  • Özel bileşenlerle flash formlarını genişletmek
 9. Uygulamaları Ölçeklemek
  • Performansı, sağlamlığı ve ölçeklenebilirliği anlamak
  • Coldfusion sunucusunu etkili şekilde yapılandırmak
  • Kodunuzdaki ölçekleme dar boğazlarını anlamak
  • Toplu veritabanı kayıtlarını ön belleğe alma
  • Oluşturulmuş sayfa içeriklerini <cf_Accelerate> kullanarak ön belleğe almak
  • Bütün sayfa sonuçlarını ön belleğe almak
  • Performansı artırmak için asenkron süreçleri kullanmak
  • Uyumluluğu desteklemek
 10. Harice Sistemleri Arabirimle Kontrol Etmek
  • Web sayfalarından verileri çekmek
  • Harici yazıyı çekmek
  • Sorgu nesnesine metni aktarmak
  • Web servisleri yaratmak
  • Harici web servislerini çağırmak
 11. XML Kullanmak
  • XML'e giriş
  • XML dokümanları yaratmak
  • XML Uygulaması: RSS (Really Simple Syndication)
  • XML dokümanlarından XML verisini çekmek
  • XML dokümanını geçerli kılmak
  • XML doküman nesnesinden veri referansı yollamak
  • XML'i HTML'e dönüştürmek

 

 

 

Adobe Yetkili Eğitim Merkezi - Adobe Authorized Training Center
Adobe İş Ortağı - Adobe Silver Partner
Apple Yetkili Eğitim Merkezi - Apple Authorized Training Center
Prometric Sınav Merkezi - Testing Center
Pearson VUE Sinav Merkezi - Testing Center

Eğitim yorumları

Mustafa Çiçekyurt
Servier İlaç | Bilgi-İşlem

"Eğitim veren arkadaşlar oldukça iyi arkadaşlardı. Beni daha çok eğitimden sonra verilen telefonla destekler etkiledi. Eğitim veren ve telefonla destek veren arkadaşlara teşekkür ederim." Devam...


E. Cihangir Gülegen
T.C Sağlık B. | Bilgi-İşlem

"Gayet güzel, yeterli ve faydalı..Daha çok, uzaktan eğitim projeleri geliştirmek ve web sitemizin görsel ve hız kalitesini arttırmak için aldığımız eğitimleri kullanıyoruz Ayrıca masaüstü yayıncılık konusunda da çok yararl gelişmeler sağladık." Devam...

Diğer eğitim yorumları